Kære borger www.doktor.gl er en mailbaseret service som Dronning Ingrids Sundhedscenter tilbyder borgeren i Nuuk. www.doktor.gl er primært egnet til at forny recepter, prøvesvar eller meget afgrænsede problemstillinger. Det er ikke muligt at bestille tid. Det er heller ikke muligt at kontakte en bestemt læge. Tryk på knappen Henvendelse hvis du vil sende en henvendelse til lægen. Tryk på knappen Svar fra lægen hvis du vil se lægens. Hvis du har spørgsmål om systemet kan du kontakte Dronning Ingrids Sundcenter på telefon 344400 alle hverdage mellem kl. 800 og 1530. Med venlig hilsen Jesper Olesen Ledende Regionslæge